Bellijn

24u/24 Astrolijn
Belgie
0904 44004
175 cpm
€ Klik hier koop belcredits
Nederland
0909-0400321
90 cpm
€ Klik hier koop belcredits

Bel Goedkoper

met Belcredits
Belgie
03 500 46 46
Lokaal telefoonnummer
€ Klik hier koop belcredits
Nederland
070 208 9000
Lokaal telefoonnummer
€ Klik hier koop belcredits

Astrologen

Astro consult via de telefoon

De astrologie of de sterrenwichelarij legt een verband tussen de stand van de hemellichamen en het lot en gebeurtenissen van de mensen op aarde. Het gaat hierbij dan voornamelijk om de samenhang tussen de bewegingen van de zon, maan en planeten onderling, die in de vroegere tijden ook wel eens als “sterren” werden afgedaan.

Een goed voorbeeld hiervan is de invloed van de maan op het waterpeil van zeeën en oceanen (eb- en vloed) op aarde, maar ook bij ons mensen op o.a. de vruchtbaarheidscyclus van de vrouw. Vermits wij mensen zelf voor meer dan 90 % uit water bestaan lijkt het niet meer dan logisch dat de ‘invloed van de maan’ zich ook op ons persoonlijk zal laten gelden. Maar ons heelal telt natuurlijk meer hemellichamen dan enkel de maan. In de astrologie gaat men er van uit dat ook die andere planeten in grote mate ons leven hier op aarde beïnvloeden.

De meeste wetenschappers doen de astrologie echter af als bijgeloof omdat bij wetenschappelijk onderzoek niets heeft kunnen aantonen dat de astrologie enige voorspellende waarde heeft.

In vroegere tijden vormden astrologie en astronomie (sterrenkunde) samen één wetenschap. Pas in de renaissance heeft astronomie zich van de astrologie weten los te maken. Astronomie heeft zich vervolgens weten te ontwikkelen als een moderne wetenschap die de hemellichamen bestudeerd. De astrologie werd een occulte wetenschap en is er dan weer eerder op gericht om de verbanden te bestuderen tussen ons mensen en de sterren. Uiteraard doen astrologen nog steeds een beroep op de astronomie als het gaat over de berekening van de posities en de afstanden tussen de planeten onderling.

De beweging van lichtpunten langsheen het firmament heeft doorheen de tijd mensen van alle rangen en standen weten te boeien en te fascineren. Doordat men ontdekte dat er een zekere regelmaat zat in die bewegingen ging men ook trachtten van die te beschrijven, waarbij niet alleen individuele lichtpunten een naam kregen maar ook schijnbare composities van al die punten, de zogenaamde sterrenbeelden. Naast het beschrijven van die hemellichamen en hun bewegingen, kende men bij de Babyloniërs en later ook bij o.m. de Egyptenaren, bij de Grieken en de Romeinen een betekenis toe aan hun posities aan de hemel om bijvoorbeeld het welslagen van de oogst, het stijgen van het waterpijl van de Nijl of het lot van een overheerser te voorspellen. In de Bijbel zien we de verschijning van astrologen als de zogenaamde “Wijzen uit het Oosten”.

Uit deze oudere vormen van astrologie ontwikkelde zich de geboortehoroscoop, die zich niet meer gaat richten op het lot van naties en hun leiders maar eerder op karakteranalyse van individuen. Via de stand van de zon en de planeten in de dierenriem op het tijdstip van de geboorte beweert de astroloog het karakter en toekomst van het individu te kunnen afleiden.
Sinds de jaren dertig van de 20e eeuw onstond er een nieuwe richting in de westerse astrologie. De Jungiaanse, of psychologische astrologie erkent de vrije wil van het individu en houdt zich afzijdig van voorspellingen: hiermee verwerpt zij het eerder fatalistische karakter van de middeleeuwse astrologie. Unlike online homework help last year, this year`s applicants are only required to respond to three questions.